05:49 EDT Thứ năm, 22/08/2019 Mỗi khi đến hè là ta... đi học! | kết quả xếp loại hl,hk 2015-2017 | Trường THCS Liên Hương xây dựng trường chuẩn Quốc gia | Tin vui, tin vui: Trường chúng ta sắp có công trình vệ sinh riêng cho CBGV và NV Và khu nội trú giáo viên sắp được UBND Huyên đầu tư xây mới với kinh phí hơn một tỷ đồng | Ngoại Khóa Biển Đảo | Kế hoạch bồi dưỡng HSG và phụ đạo học sinh yếu kém | quyết định thành lập hội đồng tư vấn | Kế hoạch BDTX | Kế hoạch chuyên môn | KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN | 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 103

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2112

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 302471

LIÊN KẾT NHANH WEBSITE

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản » Văn bản Trường

Kế hoạch chuyên môn

Thứ ba - 12/04/2016 22:44
Đây là kế hoach chuyên môn của nhà trường trong năm học,từ đó các tổ chuyên môn sẽ cụ thể hóa qua kế hoạch tổ để thực hiện
PHÒNG GD&ĐT VŨ QUANG TRƯỜNG THCS LIÊN HƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Đức Hương, ngày  04 tháng 9  năm 2015
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2015-2016
A-NHIỆM VỤ CHUNG:
1. Chủ đề năm học
  Năm học triển khai mô hình trường học mới Việt Nam và xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp, Thân thiện.
2. Nhiệm vụ trọng tâm
2.1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2.2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị.
2.3. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lí nhà trường, trách nhiệm giải trình của cán bộ quản lý và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.
2.4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
2.5. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng.
2.6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh
Công tác chuyên môn Trường THCS Liên Hương  năm học 2015-2016 như sau :
B. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Thực hiện kế hoạch giáo dục
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
1.1. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh với khung thời gian 35 tuần thực học (học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất cả nước, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của trường phải phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.
1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra.
1.3 Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Công văn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông. Để việc thực hiện đạt hiệu quả, các Trường cần tổ chức hội thảo cho giáo viên ở các bộ môn; căn cứ thực tiễn của nhà trường để xây dựng chương trình dạy học cho phù hợp.
1.4. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa.
2. Áp dụng có hiệu quả mô hình trường học mới đối với lớp 6. Trường tiếp tục tổ chức tham quan học tập để CBGV có nhận thức đầy đủ về mô hình trường học mới, từng bước chủ động vận dụng mô hình trường học mới ở một số bộ môn. Đến năm học 2016-2017 triển khai đại trà.
3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ (môn tiếng Anh)
Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.
4. Rà soát lại chương trình dạy nghề phổ thông để chọn lựa, bổ sung các chương trình dạy nghề phù hợp với yêu cầu, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của nhà trường; khuyến khích việc dạy nghề truyền thống của địa phương ở những nơi có điều kiện thuận lợi. Tiếp tục đa dạng các phương thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.
5. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất,…
6. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.
7.  Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, đặc biệt quan tâm đối với lớp 6 nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tổ chức tập luyện và duy trì nền nếp tập thể dục vệ sinh buổi sáng, thể dục giữa giờ để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.
8. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
1. Đổi mới phương pháp dạy học
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.
2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
-  Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
-  Xác định đúng tầm quan trọng của các cuộc thi: nghiên cứu khoa học kỹ thuật (theo Công văn số 3162/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2015); vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, để tích cực chỉ đạo các nhà trường tham gia có hiệu quả. Phát huy vai trò của cán bộ hướng dẫn, tranh thủ sự tư vấn giúp đỡ của các nhà khoa học để sản phẩm dự thi có chất lượng.
Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc,…
- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp tục mở rộng mô hình trường học gắn với văn hóa, sản xuất, kinh doanh tại địa phương ở những nơi có điều kiện.
- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; các hội thi năng khiếu trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá
- Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.
- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ.
- Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
- Tập trung tuyên truyền tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với những đổi mới hiện nay trong ngành, khắc phục bằng được tình trạng ngại khó, ngại đổi mới trong cán bộ quản lí và giáo viên hiện nay.
- Trường  tổ chức tốt việc thực hiện: Mô hình trường học mới cấp THCS; Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp huyện, tỉnh học sinh trung học; giáo dục kỹ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học;...đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Bộ , Sở GDĐT.
- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THCS. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối".
- Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tham gia bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn yêu cầu trước khi phân công dạy học.
2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên
- Tích cực chỉ đạo các  tổ/ nhóm chuyên môn tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong  nhà trường. Tích cực xây dựng các chủ đề dạy học, các đề thi có chất lượng; chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng/sở GDĐT (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.
3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
- Chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học.
- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
4. Thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng thực chất việc đánh giá xếp loại cán bộ quản lí, giáo viên theo Chuẩn, các trường học phải cụ thể hoá các tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ phù hợp với điều kiện thực tế của  đơn vị.
  IV. Hoàn thành quy hoạch hệ thống trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; trường THCS trọng điểm
1. Hoàn thành quy hoạch trường, lớp
-  Tiếp tục tham mưu với cấp uỷ chính quyền hoàn thành Đề án quy hoạch hệ thống trường mầm non và phổ thông của huyện.
- Hoàn thành việc quy hoạch nhà trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
         2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường. Đặc biệt phải hết sức quan tâm xây dựng, nâng cấp, sử dụng thường xuyên, có hiệu quả hệ thống công trình vệ sinh, nước sạch, xây dựng cảnh quan môi trường, xanh, sạch, đẹp.
2.2. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; chỉ đạo các trường yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.
2.3. Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học tăng buổi, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh thuộc khu vực vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
3. Chủ động tham mưu cho địa  phương tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn sau năm 2015-2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
 V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục
1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ (XMC) cho người lớn và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ. Các trường tham mưu ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mức độ 2, mức độ 3.
2. Thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Thực hiện tốt việc quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC.
3. Huy động mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.
VI. Đổi mới công tác quản lý giáo dục.
1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi.
Trường tổ chức dạy học theo phân hóa đối tượng ở các lớp chính khóa và dạy thêm học thêm để nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ.
3. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
4. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và sử dụng có hiệu quả về việc huy động các khoản thu từ nguồn xã hội hoá giáo dục, đảm báo công khai, minh bạch; tuyệt đối không được thu một khoản nào khi chưa có văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền.
5. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...;
6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua internet, trang mạng "Trường học kết nối", đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên.
VII. Thực hiện Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế
Triển khai thực hiện Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế, tập trung hoàn thiện đề án vị trí việc làm ở các cấp quản lý giáo dục và các nhà trường.
 Trường tổ chức xếp loại CBGV hàng tháng một cách nghiêm túc, chính xác, công bằng,xếp loại các trường dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, để làm cơ sở cho việc xét tinh giản biên chế được nghiêm túc, khách quan.
VIII. Công tác thi đua, khen thưởng
 Trường chỉ đạo CBCNV phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu giáo dục trung học năm học 2015-2016 một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; khuyến khích các đơn vị có nhiều mô hình đổi mới; vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; quan tâm xây dựng các điển hình tiên tiến cấp THCS.
C. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN.
I-Giải pháp chung:
 Tổ chức thực hiện tốt công tác giảng dạy và học tập theo chương trình quy định của Bộ và Sở GD & ĐT. Chú ý công tác kế hoạch, phân công chuyên môn, thực hiện chương trình chính khoá, ngoại khóa, chủ đề tự chọn, xếp thời khóa biểu, sinh hoạt chuyên môn, tổ chức hội thảo chuyên đề. Cần lưu ý chất lượng và hiệu qủa của các hoạt động.
     -  Phát huy tính hiệu qủa công tác kiểm tra nội bộ,
     - Tồ chức tốt việc ôn tập rèn luyện kỷ năng và kiểm tra chất lượng học tập của học sinh định kỳ, cuối học kỳ và năm học. Tăng cường kiểm tra miệng. Chú trọng việc phụ đạo học sinh yếu kém.
      -  Có kế hoạch và thực hiện việc bồi dưỡng GV giỏi, học sinh giỏi tham gia tốt các hội thi do ngành tổ chức.
      - Tiếp tục kiện toàn việc thực hiện các loại hồ sơ sổ sách cần thiết và theo qui định.
      - Phát huy tốt vai trò và chất lượng hoạt động tổ chuyên môn và công tác chủ nhiệm.
      - Áp dụng tốt, hiệu qủa công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý.
            Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở  cấp học trên cơ sở thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Tập trung tổ chức thực hiện có kết quả cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tăng cường và có hiệu quả trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Quán triệt toàn toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, yêu cầu “dạy chữ” đi đôi với “dạy người”. Đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá quá trình dạy và học theo yêu cầu phản ánh đúng chất lượng. Thực hiện tốt hình thức, nội dung các loại kế hoạch chuyên môn, hồ sơ sổ sách. Tăng cường công các kiểm tra nội bộ. Thực hiện sơ, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời, tích cực đổi mới quản lý, chỉ đạo có hiệu quả công tác chuyên môn. Chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương; đổi mới công tác thi đua khen thưởng; thực hành tiết kiệm và chống tiêu cực, tham ô lãng phí, quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh có chất lượng.
I-Chỉ tiêu giải pháp cụ thể:
Nhiệm vụ Chỉ tiêu Biện pháp Kết quả
 * Chất lượng văn hoá
 
97% - Đổi mới pp dạy học,áp dụng CNTT
- Tăng cường phụ đạo, GD tinh thần 
   hiếu học thông qua các hoạt động
 
 * Duy trì sĩ số
 
98.5% - Thăm GĐ hs ở HKI, giúp đỡ hs gặp khó khăn, liên hệ chặt chẽ PHHS
- Thường xuyên làm công táctưởng
 
 * HSG  Huyện
 
125 hs - Chọn hs năm lớp 8 và BD trong hè
- Đẩy mạnh BD đầu năm lớp 9, sưu tầm tư liệu ; rút kinh nghiệm/tháng
 
 * Chuyên đề
 
27  cđ - Phân công tổ chức từ đầu tháng 9 và có nhắc nhở, nội dung chuyên đề 
theo tình hình thực tế của tổ.
 
 * Huy động HS ra lớp
 
100% hs - Phối hợp phổ cập vận động trong tháng 8 : đến nhà hs bỏ học 2 lần  
 * 100% HTNV và có CSTĐ cơ sở
 
23 LĐTT
5CSTĐ
 
- Luôn phấn đấu và nhắc nhở tổ viên hoàn thành các nhiệm vụ được giao
Tham gia thi GV giỏi và viết SKKN
 
 * GV đạt chuẩn
 
27 trên chuẩn
 
- Bố trí TKB hợp lý
 
 
       
 * Quản lý tổ bằng kế hoạch cụ thể
 
Tốt 100% - Lập tất cả các kế hoạch của tổ CM trong tháng 9 : KH năm, thao giảng, dự giờ, chuyên đề, bồi dưỡng, phụ đạo…  
 * HĐ khác Tham gia đầy đủ - Tích cực tham gia đầy đủ tất cả các HĐ khác của nhà trường  
*Giáo án 100% Tốt Thực hiện theo chỉ đạo PGD và SGD  
*HSG Điền kinh 20 HS Bồi dưỡng HS năng khiếu  
 
D. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN.
 

Tháng

Nội Dung

Người phụ trách

Ghi chú

 

 Tháng 8:

 

 

       - Tham gia các lớp cốt cán bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Theo CV  
       - Thực tốt cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường”,Tuần sinh hoạt tập thể. Toàn trường  
       - Sắp xếp biên chế lớp, phân công giáo viên. BGH  
       - Triển khai kế hoạch năm học và các qui định về chuyên môn, xếp thời khóa biểu (tránh trường hợp qúa tải về kiến thức trong một buổi học) . BGH  
       - Thiết lập các loại hồ sơ sổ sách theo qui định. Duyệt cho phép sử dụng giáo án hàng tuần ( có chất lượng, cần bổ sung kiến thức và phương pháp theo hướng đổi mới). Toàn trường  
      - Kiểm tra đồ dùng học tập, sách giáo khoa, sách GV , các trang thiết bị phuc vụ ... BGH
Thư viện
GVCN
Các phòng TB, phòng máy và THTN
 
      - Phát động phong trào :Tự làm đồ dùng dạy học có chất lượng. Phát động:TB
Tham gia: Toàn trường
 
      - Thực dạy tuần lễ đầu tiên của năm học từ 7/9/2015. Toàn trường  
     -  Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm. Toàn trường  
      - Xây dựng kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng học sinh. BGH, TTCM, GVBM  
  Tháng 9:    
     - Dự tập huấn đại trà các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn . Toàn trường  
     - Tổ chức tốt khai giảng năm học. Toàn trường  
     - Lập kế hoạch bài dạy theo hướng giảm tải. Toàn trường  
     - Duyệt kế hoạch năm học của tổ chuyên môn, kế hoạch chủ nhiệm và các loại hồ sơ sổ sách của tổ chuyên môn và của giáo viên. Hiệu trưởng,
Hiệu Phó
TTCM
 
     - Triển khai công văn 10227 về “hướng dẫn đánh giá, xếp loại tiết dạy Giáo viên”, thông tư số 43, thông tư  07 và Hướng dẫn 106 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về công tác thanh tra. BGH  
       
     - Thực hiện việc bồi dưỡng học sinh giỏi, tuyển chọn thi cấp trường. GVBM  
  -         Thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém (cho đến cuối năm học) GV dạy phụ đạo  
  -Kiểm tra nội bộ -Hội đồng  
  -Dự giờ kiểm tra -BGH, TTCM  
  Tháng 10:    
    -  Tiếp tục tổ chức thi GV giỏi cấp trường (nếu thi tháng 10) BGH  
    - Hội khỏe phù đổng cấp trường BGH, GV thể dục và GV được phân công.  
    - Tổ chức chuyên đề chuyên môn. 3Tổ  
    - Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi (tùy theo bộ môn, bồi dưỡng đến khi thi cấp huyện và tỉnh). GVBM  
    - Dự thi HSG cấp Huyện TTCM+HS  
    - Nộp kế hoạch bài dạy theo qui định (15/10) Toàn trường
HP
 
  -Kiểm tra nội bộ -Hội đồng tư vấn  
  -Dự giờ kiểm tra -BGH, TTCM  
  Tháng 11:    
     - Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng HS giỏi chuẩn bị cho hội thi văn hóa, Olympic Tiếng Anh, toán trên mạng, giải toán bằng máy tính cầm tay. GVBM  
    - Ôn tập kiến thức cho HS chuẩn bị kiểm tra HKI. Toàn trường  
    -  Duyệt HSSS chuyên môn. BGH
TTCM
 
  -Kiểm tra nội bộ -Hội đồng tư vấn  
  -Dự giờ kiểm tra -BGH, TTCM  
  Tháng 12:    
    - Hội khỏe phù đổng, hội thi học sinh giỏi cấp huyện (Tùy theo môn/ lịch SGD & ĐT) T.Hùng  
   ­ -  Bồi dưỡng và dự thi giải toán bằng máy tính cầm tay Tổ Toán  
    - Kiểm tra chất lượng học kỳ 1. Toàn trường  
    - Sơ kết chuyên môn HKI Toàn trường  
    - Sinh hoạt thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh, chú ý đánh giá theo các môn xếp loại BGH sinh hoạt, toàn trường dự  
  -Kiểm tra nội bộ -Hội đồng tư vấn  
  -Dự giờ kiểm tra -BGH, TTCM  
  Tháng 01/2016 :    
    - Sơ kết học kỳ 1, triển khai phương hướng HK II. BGH, TTCM, GV  
    - Tiến hành kiểm tra chéo về ghi điểm, cộng điểm, xếp loại giữa các lớp. Làm học bạ HK I BGH
GVCN
 
    -  Duyệt HSSS chuyên môn.   BGH, TTCM  
  -Kiểm tra nội bộ -Hội đồng tư vấn  
  -Dự giờ kiểm tra -BGH, TTCM  
  Tháng 2:    
    - HS  giỏi cấp trường thi huyện các môn văn hóa. GV phụ trách  
    - Bồi dưỡng  HS  giỏi “máy tính cầm tay” thi Tỉnh Nếu có  
    - Tổ chức các chuyên đề chuyên môn. 2 Tổ còn lại  
  -Kiểm tra nội bộ -Hội đồng tư vấn  
  -Dự giờ kiểm tra -BGH, TTCM  
  Tháng 3:    
    - Bồi dưỡng, tham gia thi học sinh giỏi văn hóa tỉnh. Nếu có  
  -         Duyệt HSSS chuyên môn. BGH
TTCM
 
  -Kiểm tra nội bộ -Hội đồng tư vấn  
  -Dự giờ kiểm tra -BGH, TTCM  
   Tháng 4:    
    -   Trường tổ chức ôn tập để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2 . Toàn trường  
    -  Kết thúc công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra Sư phạm GV trong trường học. BGH
TTCM
 
    -  Lên kế hoạch mở lớp ôn tập vào lớp 10 BGH  
  -Kiểm tra nội bộ -Hội đồng tư vấn  
  -Dự giờ kiểm tra -BGH, TTCM  
  Tháng 5:    
    -  Ôn tập, tổ chức thi kiểm tra HK2 , thống kê chất lượng học kỳ 2 và cả năm. Toàn trường  
    - Sơ kết học kỳ 2, tổng kết chuyên môn. Toàn trường  
    - Kiểm tra việc ghi, cộng điểm, xếp loại HS (lưu ý các môn đánh giá bắng  nhận xét, đánh giá giữa nhận xét và cho điểm). Làm học bạ. Toàn trường  
    - Mở lớp bồi dưỡng thi tuyển 10 (100% học sinh) BGH  
    - Trường đánh giá, rút kinh nghiệm và làm báo cáo tổng kết chuyên môn về Phòng GD (sẽ có mẫu báo cáo). BGH  
    - Xét hoàn thành tốt nghiệp THCS, báo cáo hệ qủa đào tạo. Hội Đồng xét TN  
  -Kiểm tra nội bộ -Hội đồng tư vấn  
  -Dự giờ kiểm tra -BGH, TTCM  
  Tháng 6:    
     -  Rèn luyện học sinh trong hè HS tự rèn  
     - Tiếp tục bồi dưỡng tuyển sinh 10 và hướng dẫn học sinh dự thi GV được phân công  
     - Thực hiện công tác tuyển sinh 10. BGH  
  -Kiểm tra nội bộ -Hội đồng tư vấn  
  -Dự giờ kiểm tra -BGH, TTCM  
  Tháng 7,8 :    
     - Tổ chức kiểm tra rèn luyện trong hè. BGH và GV liên quan  
     - Tuyển sinh 6 Ban tuyển sinh  
 
 
Đức Hương, ngày 6/09/2015
Người lập
                                                                                     HP
 
 
 
Nguyễn Chí Thanh

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn