04:54 EDT Thứ năm, 22/08/2019 Mỗi khi đến hè là ta... đi học! | kết quả xếp loại hl,hk 2015-2017 | Trường THCS Liên Hương xây dựng trường chuẩn Quốc gia | Tin vui, tin vui: Trường chúng ta sắp có công trình vệ sinh riêng cho CBGV và NV Và khu nội trú giáo viên sắp được UBND Huyên đầu tư xây mới với kinh phí hơn một tỷ đồng | Ngoại Khóa Biển Đảo | Kế hoạch bồi dưỡng HSG và phụ đạo học sinh yếu kém | quyết định thành lập hội đồng tư vấn | Kế hoạch BDTX | Kế hoạch chuyên môn | KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN | 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 73

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2082

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 302441

LIÊN KẾT NHANH WEBSITE

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

Trang nhất » Tin Tức » Lịch Làm Việc » Thời Khóa Biểu

thời khóa biểu

Thứ ba - 12/04/2016 22:13
Đây là kế hoạch giảng dạy của giáo viên trường THCS Liên Hương
   Tr­êng THCS Liªn H­¬ng                                   THỜI KHÓA BIỂU        
    2015-2016                      Buổi sáng          
   Häc k× II                                                                                      Thùc hiÖn tõ ngµy 25th¸ng 1 n¨m 2016
Thø TiÕt 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C
2 1 Chµo cê Chµo cê Chµo cê Chµo cê  Chµo cê       Chµo cê  Chµo cê  Chµo cê  Chµo cê Chµo cê  Chµo cê  Chµo cê
2 SH:Thanh     SH:Thảo SH:Thương SH:Nga SH:Chinh SH;Thắm SH:Hiền SH:Ngäc   SH:Chiªu SH.HuyÒn SH:Th­îc SH: Oanh
3 CN:Thanh     V¨n:Minh GD:HuyÒn V¨n:Nga ThÓ: Khuª §Þa:Thä V¨n: D­¬ng C.N:Ngäc   To¸n:Chiªu To¸n:TChinh  V¨n:Thược V¨n:Oanh
4 Nh¹c:Th¾m V¨n:Minh V¨n:Th­¬ng  Anh:VÜnh V¨n:Hoan V¨n:Nga V¨n: D­¬ng Sinh: Khuª    To¸n:Chiªu To¸n:TChinh  V¨n:Thược V¨n:Oanh
5 V¨n:Th­¬ng Lý: Chiªu  CN:Thanh     C.N:Ngäc   V¨n:Hoan Anh:VÜnh Sinh:Khuª   V¨n:D­¬ng   Nh¹c: Thảo V¨n:Huyền    §Þa:Thä Sö: Thanh
3 1 §Þa:Oanh V¨n:Minh Anh: HiÖp  Anh:VÜnh CN:   Ngäc      Sö:   Hoa    To¸n:Hưng ThÓ: §µm MT:  Th¶o  V¨n:Huyền    ThÓ:  Hïng      To¸n: Huynh
2 V¨n:Th­¬ng §Þa:Oanh Sinh:CThu Anh:VÜnh GD:  HiÒn CN:   Ngäc      Nh¹c: Thảo Sö: H¶o ThÓ: §µm Anh: HiÖp  Sö:Thanh ThÓ:  Hïng  
3 V¨n:Th­¬ng CN:Thanh     To¸n: Huynh Lý:   Léc  Anh:VÜnh MT:Th¾m     Anh:HiÖp MT:  Th¶o  Hãa: M¹nh ThÓ:  Hïng      V¨n:Thược Hãa: Thu   
4 Tin:H¹nh GD:HuyÒn CN:Thanh     §Þa:H¶o Nh¹c:Th¾m To¸n :Léc Sö:Minh Hãa: M¹nh C.N:Ngäc   Hãa: Thu    To¸n:Hưng GD:  HiÒn
5 Anh:VÜnh Sinh:CThu Tin:H¹nh Sö:   Hoa    MT:Th¾m     To¸n :Léc §Þa:H¶o GD:  HiÒn Anh: HiÖp  Sinh:Mạnh To¸n:Hưng Lý: B×nh
4 1 ThÓ: Hïng To¸n:AÝ Anh: HiÖp  V¨n:Nga  To¸n:Tchinh Sinh:§µm To¸n:Hưng Sinh:Khuª     To¸n:Chiªu Sinh:Mạnh CN: Thanh  §Þa:Thä
2 Sinh:CThu Anh:VÜnh To¸n: Huynh V¨n:Nga  To¸n:Tchinh Nh¹c:Th¾m ThÓ: §µm  To¸n:Cchinh Sinh:Khuª     CN:Thanh     ThÓ:  Hïng      Sinh:Mạnh 
3 To¸n:AÝ ThÓ: Hïng Anh: HiÖp  Sinh:§µm ThÓ: Khuª Lý:  Léc  Lý: H­ng To¸n:Cchinh V¨n:Hoan Hãa: Thu Anh: VÜnh To¸n:Huynh  
4 Lý: Chiªu Nh¹c:Th¾m V¨n:Th­¬ng CN: Ngäc     Anh:VÜnh ThÓ: Khuª Anh:HiÖp Hãa:M¹nh V¨n:Hoan GD:Thược To¸n: Hưng Hãa: Thu   
5 GD:Hoan CN:Thanh    V¨n:Th­¬ng MT:Th¾m     Anh:VÜnh CN: Ngäc     Hãa:M¹nh Anh: HiÖp  Lý:H­ng Lý:      Léc  GD:Thược To¸n:Huynh  
5 1 ThÓ: Hïng Tin: H¹nh To¸n: Huynh §Þa:H¶o Sö: Hoa    Anh:VÜnh V¨n:D­¬ng   Anh:HiÖp Sinh:  Khuª Lý:      Léc  Sinh:Mạnh  V¨n:Oanh
2 Tin: H¹nh Sö:Hoa §Þa:Oanh Nh¹c:Th¾m Lý:      Léc  V¨n:Nga V¨n:D­¬ng   §Þa:H¶o Hãa M¹nh Anh:HiÖp Anh: VÜnh Lý:B×nh
3 Anh: VÜnh To¸n:AÝ ThÓ: Hïng ThÓ: Khuª V¨n:Hoan V¨n:Nga GD HiÒn Lý: H­ng Anh:HiÖp §Þa:Thä Lý:  Léc  Sö: Thanh
4 Anh: VÜnh To¸n:AÝ Nh¹c:Th¾m Sö:Hoa V¨n:Hoan §Þa:Thä Sinh:Khuª V¨n:D­¬ng   GD:  HiÒn ThÓ: Hïng To¸n: Hưng To¸n:Huynh  
5                        
  1 To¸n:AÝ Tin:H¹nh MT: Th¶o   Sinh:§µm Sö:   Hoa    Anh: VÜnh Hãa: M¹nh Địa: H¶o To¸n:Chiªu V¨n:HuyÒn      Sö:Thanh Anh:HiÖp
  2 CN:Thanh     MT: Th¶o    Lý: Chiªu To¸n: Mai To¸n:TChinh Sö:  Hoa    ThÓ: §µm  Anh:HiÖp §Þa:H¶o V¨n:HuyÒn      Nh¹c:Toµn Sinh:Mạnh 
6 3 Sinh:CThu Anh: VÜnh Sö:  Hoa    GD HiÒn §Þa:H¶o Sinh:§µm MT:  Th¶o  To¸n:Cchinh V¨n:Hoan Sö:Minh Sinh:Mạnh Anh:HiÖp
  4 To¸n:AÝ Anh:VÜnh Tin: H¹nh To¸n: Mai Sinh:§µm GD HiÒn §Þa:H¶o To¸n:Cchinh V¨n: Hoan To¸n:TChinh  Hãa: Thu  CN:Thanh    
  5                         
  1 MT: Th¶o    To¸n:AÝ V¨n:Th­¬ng ThÓ:Khuª Sinh:§µm To¸n :Léc To¸n:Hưng V¨n:D­¬ng   Sö:Minh To¸n:TChinh  V¨n:Thược V¨n:Oanh
  2 V¨n:Th­¬ng ThÓ: Hïng Sinh:CThu To¸n:Mai To¸n:TChinh ThÓ:Khuª To¸n:Hưng V¨n:D­¬ng   ThÓ:§µm    V¨n:Huyền    V¨n:Thược V¨n: Oanh
7 3 Sö: Hoa    Sinh:CThu ThÓ: Hïng To¸n:Mai §Þa:H¶o V¨n: Nga CN: Ngäc     Nh¹c: Thảo Anh: HiÖp Sö:Minh Lý:   Léc  Nh¹c:Toµn
  4 To¸n:AÝ V¨n:Minh To¸n: Huynh V¨n: Nga CN: Ngäc     To¸n:Léc Anh: HiÖp ThÓ:§µm    §Þa:H¶o Nh¹c:Toµn Hãa: Thu  ThÓ:  Hïng     
  5                        
                           

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a